Aantal wanbetalers zorgpremie neemt met 10% af - Checkenbespaar.nl

Aantal wanbetalers zorgpremie neemt met 10% af

24/10/2016 Zorgverzekering Betalen

Steeds meer mensen kunnen hun zorgpremie op tijd betalen. Het aantal wanbetalers is met tien procent gedaald. Eind 2014 hadden nog 325.000 verzekerden een wanbetalersregeling. Op 1 augustus 2016 stond dat aantal op 290.000. De cijfers zijn afkomstig van de Verzekerdenmonitor.

De daling is vooral te danken aan de Wet verbetering wanbetalersmaatregelen. Die wet werd eind 2015 door de Tweede Kamer aangenomen. Vooral zorgverzekeraars CZ en Zilveren Kruis maken gebruik van de mogelijkheden die de nieuwe wet biedt. Minister Schippers wil dat andere zorgverzekeraars dat voorbeeld gaan volgen.

 

Maatregelen

Eind 2014 konden ruim 325.000 mensen hun zorgpremie niet betalen. Dat terwijl een zorgverzekering afsluiten verplicht is voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Sommige verzekerden konden hun zorgpremie niet betalen en liepen een achterstand van langer dan zes maanden op. In dat geval wordt de verzekerde aangemeld bij het Zorginstituut Nederland. Dat instituut is bevoegd om de zorgpremie op te eisen bij de werkgever of de uitkeringsinstantie. Dit wordt de bestuursrechtelijke premie genoemd.

De bestuursrechtelijke premie ligt hoger dan de zorgpremie die bij de zorgverzekeraar gebruikelijk is. De bedoeling van de bestuursrechtelijke premie is dat verzekerden die hun premie wel betalen, niet de kosten hoeven te betalen van verzekerden die niet op tijd betalen. Daarnaast was de hogere bestuursrechtelijke premie bedoeld als afschrikmaatregel om mensen zo te ontmoedigen een betalingsachterstand op te lopen.

 

Steeds verder in de problemen

Door de hoge bestuursrechtelijke premie kwamen veel ‘wanbetalers’ steeds verder in de problemen. In veel gevallen gaat het niet om verzekerden die de zorgpremie moedwillig niet betalen, maar gaat het vooral om verzekerden die de premie niet kunnen betalen. Het eigen risico en de almaar stijgende zorgpremies zijn voor velen een reden om een betalingsachterstand op te lopen.

De bestuursrechtelijke premie is om die reden per 1 juli 2016 verlaagd. Voorheen lag de premie op 159 euro, nu is dat 128 euro. Door het lagere bedrag komen meer mensen eerder van de bestuursrechtelijke premie af. Daardoor hebben ze meer geld om hun schulden te betalen. Het aantal wanbetalers daalde daardoor naar 290.000 (gemeten op 1 augustus 2016).

Zorgverzekeringen Vergelijken