Beste Rechtsbijstandverzekering 2018 - Alle testresultaten bij elkaar

Beste Rechtsbijstandverzekering

Stel: je krijgt een probleem met je leverancier, met je baas of met je buren. In Nederland wonen we met 17 miljoen inwoners, wat betekent dat de meningen nogal eens flink kunnen verschillen. Een kwestie over loon, een probleem met een levering of een conflict met de buren, omdat zij een metershoge muur willen plaatsen. Hiervoor kan jij je verzekeren. In dit artikel lees jij wat de beste rechtsbijstandverzekering voor jou is.

Top 3 goedkoopste rechtsbijstandverzekeringen 2018

Hieronder vind je een top 3 van goedkoopste rechtsbijstandverzekeringen in 2018.

Goedkoopste Rechtsbijstandverzekering 2018 - InShared

Dekking: € 50.000
Premie: vanaf € 3,24 p/m

Goedkoopste Rechtsbijstandverzekering 2018 - Unive

Dekking: € 50.000
Premie: vanaf € 3,44 p/m

Goedkoopste rechtsbijstandverzekering 2018 - Nationale Nederlanden

Dekking: € 7.500
Premie: vanaf € 6,21 p/m

Een conflict kan soms in een klein hoekje zitten. Dat terwijl het procederen tegen zo’n conflict soms lang kan duren en bovendien erg veel geld kan gaan kosten. Daarom is het slim een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. De beste rechtsbijstandverzekering 2018 is de verzekering die bij je past. Daarom moet je rechtsbijstandverzekeringen vergelijken. Hieronder hebben wij een overzicht gemaakt van de beste rechtsbijstandverzekeringen van 2018 volgens Independer en de Consumentenbond:

VerzekeraarIndependerConsumentenbondAfsluiten
AEGON7,36,8Meer informatie
ABN AMRO-7,4Meer informatie
ARAG8,07,4Meer informatie
Centraal Beheer9,57,7Meer informatie
Ditzo8,97,4Meer informatie
FBTO-7,2Meer informatie
HEMA 8,87,1Meer informatie
Inshared8,37,6Meer informatie
Nationale Nederlanden8,87,5Meer informatie
Reaal8,57,2Meer informatie
Univé8,27,0Meer informatie
Verzekeruzelf.nl9,37,6Meer informatie
Zelf8,87,4Meer informatie
DAS9,17,5
Delta Lloyd8,97,3
Anker6,07,6
ANWB8,77,1
Aon Direct7,37,4
ASR9,07,4
Avéro Achmea8,87,3
Bovag7,66,6
de Goudse8,67,4
Generali-7,2
ING-6,9
Interpolis7,27,4
Klaverblad8,57,2
Lancyr9,37,8
SNS8,67,3
Nederlanden van Nu7,86,9
OHRA8,07,0
Unigarant/ANWB8,67,1

Heb ik wel een rechtsbijstandverzekering nodig in 2018?

Voordat je een rechtsbijstandverzekering afsluit, vraag jezelf eerst af of je deze nodig hebt. In veel gevallen is het slim een dergelijke verzekering af te sluiten, omdat het dekking biedt tegen hoge juridische kosten.

Maar ook de wet biedt al enige juridische bescherming. Soms is een verzekering niet nodig, als het inkomen en het vermogen van de verzekerde al binnen de wettelijke kaders zit. Je krijgt dan een zogenaamde toevoeging: het recht op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Verdien je meer dan 2930 euro per maand, of heb je meer dan 20.661 euro, dan moet je een juridisch conflict zelf betalen. In dat geval heb je een rechtsbijstandverzekering nodig.

 

Premie rechtsbijstandverzekering 2018

De rechtsbijstandverzekeringen verschillen behoorlijk in de premie. Niet alle rechtsbijstandverzekeraars maken hun premies bekend aan vergelijkingssites. Toch hebben we de premies van de meeste Nederlandse rechtsbijstandverzekeringen op een rijtje weten te zetten. Ook hebben wij een lijst gemaakt met de beste rechtsbijstandverzekeringen 2018, zodat jij de beste keuze kan maken.

Bij een rechtsbijstandverzekering heb je recht op rechtshulp. Maar wie beslist eigenlijk of een gang naar de rechter nodig is? Immers: een rechtsbijstandverzekering dekt niet alles. Soms worden er maximale bedragen aan gehanteerd. Om die reden zijn er verzekeraars die je al voor vijf euro per maand een rechtsbijstandverzekering aan kunnen bieden. Andere verzekeraars rekenen meer dan het dubbele. Het verschil is meestal terug te vinden in de dekking.

Rechtsbijstandverzekering Vergelijken 2017

Tips rechtsbijstandverzekering 2018

Houd rekening met het feit dat je rechtsbijstandverzekeringen helemaal zelf kunt samenstellen. Daardoor kunnen ook de hoogte van de premies behoorlijk verschillen. Een rechtsbijstandsverzekering is opgebouwd uit modules. Bij sommige conflicten heb je als verzekerde soms al vanuit andere situaties recht op rechtsbijstand. Een rechtsbijstandverzekering is meestal niet nodig op het gebied van het verkeer. Dergelijke bijstand is meestal al meeverzekerd in de verplichte autoverzekering.

Ben je lid van een vakbond, dan is er meestal ook al rechtsbijstand meeverzekerd. Om die reden kun je deze modules dus in- en uitschakelen. Hoe minder modules, hoe voordeliger de rechtsbijstandverzekering. Het hebben van een rechtsbijstandverzekering is bovendien niet verplicht, maar wel handig om af te sluiten. De modules kies je zelf. Daarvoor kun je het beste eerst nadenken welke risico’s je wilt verzekerden. Inkomensconflicten en verkeersongevallen komen het vaakst voor in ons land. Inkomensconflicten passen beter onder de rechtsbijstandverzekering, terwijl verkeersongevallen meestal ook gedekt worden door de autoverzekering. Controleer voor het afsluiten dus goed of je niet al recht hebt op een bepaalde verzekering.

 

Dekking beste rechtsbijstandverzekering 2018

Wat dekt de beste rechtsbijstandverzekering 2018? Dat is een ingewikkelde vraag, omdat er zoveel verschillende verzekeringen bestaan. Een verkeersrechtsbijstandverzekering biedt bijvoorbeeld hulp bij verkeersconflicten. Een woonrechtsbijstandverzekering is handig als je overhoopligt met je buren over een nieuwe schutting, of regelmatig problemen hebt met de huurbaas.

In principe kun je in 2018 de volgende modules kiezen: inkomensconflicten, consumentenzaken, verkeersconflicten, woonconflicten, fiscale en vermogensconflicten. Koop je regelmatig dure laptops en telefoons, dan is een module Consumentenzaken bijvoorbeeld iets voor jou.

 

Wachttijden

Houd er rekening mee dat je niet alle modules meteen kunt gebruiken, ook als je ze wel tegelijkertijd hebt afgesloten. Voor sommige modules staat een wachttijd. Je moet eerst drie maanden wachten voordat je om rechtshulp kan vragen. Dat gebeurt vooral bij de module inkomensconflicten. Je kunt dus niet midden in een ontslagronde een verzekering afsluiten. Het gaat hier niet alleen om conflicten met de werkgever. Ook betalingen van bijvoorbeeld de studiefinanciering door DUO vallen hieronder.

Bepaalde zaken worden bovendien niet gedekt. Als je zelf de afwikkeling van de zaak bemoeilijkt, door het geschil te laat aan te kaarten. Bovendien vallen zaken die al speelden of die je aan zag komen niet onder de dekking. Problemen met de Belastingdienst of andere overheden vallen nooit onder de dekking, eveneens echtscheidingen.

 

In conflict met de grote jongens

Een conflict is nooit leuk. Helemaal niet als het conflict bestaat uit problemen tussen de eigen verzekeraar en de cliënt. Toch gebeurt het soms wel, en is men nooit helemaal zeker van de uitkomst. In sommige gevallen kan men de schuld van de andere partij niet bewijzen.

In sommige gevallen wordt er soms onderzoek gedaan om de schuld boven tafel te krijgen. In dat geval is het soms nuttig te concluderen dat het beter is de schade op zichzelf te nemen. Een rechtsbijstandsverzekering mag namelijk beslissen dat hij of zij niets meer voor de cliënt kan doen. Dat is een vervelende situatie, waarmee men het vaak niet eens is.

Als er een meningsverschil ontstaat tussen de verzekeraar en de verzekerde, teken dan officieel beroep aan. Dit kan bij de verzekeraar zelf. Er wordt dan een onafhankelijke deskundige ingeschakeld die er een oordeel over velt. Verzekeraars zijn verplicht aan te geven in de polisvoorwaarden welke procedure er in zo’n geval gevolgd wordt. Lees in dit geval de voorwaarden dus aandachtig door.

Bij alle andere zaken, zoals een conflict met een groot merk, is het afhankelijk van de rechtsbijstandsverzekering of hij de zaak vatbaar acht. In sommige gevallen is het procederen tegen een groot merk simpelweg niet zinvol en is het goedkoper om zelf de schade te vergoeden. Of het slimmer is op te geven of principieel te blijven, is meestal een beslissing waarmee de rechtsbijstandsverzekeraar mee helpt.

 

Lopende zaken stopzetten: wanneer en hoe?

In sommige gevallen besluit de rechtsbijstandsverzekeraar dat het niet nuttig is nog langer te procederen. De kans op gelijk wordt zienderogen kleiner, maar de kosten moeten wel worden gemaakt. Om die reden kan de verzekeraar besluiten dat het beter is om de lopende zaak stop te zetten.

De verzekeraar werkt namelijk met een zogenaamd drempelbedrag. Als het bedrag hoger ligt dan dit bedrag, is het mogelijk dat de verzekeraar besluit de zaak niet langer voort te zetten. Andersom kan ook: in sommige gevallen wegen de persoonlijke belangen van de verzekerde zwaarder dan die van de verzekeraar. In dat geval wordt meestal besloten de juridische kosten volledig te vergoeden. Tijdens een zaak is het mogelijk dat de kosten toch niet opwegen tegen het vermoedelijke resultaat. De haalbaarheid is niet voldoende. In dat geval kan zowel de verzekeraar als de verzekerde beslissen de lopende zaak stop te zetten. Vaak is een belletje met de rechtsbijstandverzekering dan voldoende.

 

Gesubsidieerde bijstand

Houd er rekening mee dat in Nederland een inkomen geen reden mag zijn om af te wijken van rechtsbijstand. In zo’n geval heeft iemand recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Afhankelijk van het inkomen is het mogelijk een zogenaamde toelage te krijgen. De Raad van Rechtsbijstand besluit hoe hoog die toelage is. Let wel: er geldt altijd een eigen bijdrage. Dat bedrag is de afgelopen jaren gestegen doordat meer mensen rechtsbijstand hebben aangevraagd. Men kiest er sneller voor een conflict voor de rechter te brengen in plaats van het probleem zelf op te lossen.

Wettelijk is vastgesteld dat mensen die in box 3 van de belastingschijf zitten, geen subsidie voor de rechtsbijstand meer krijgen. De kosten komen dan volledig voor eigen rekening. In ieder geval heeft iedereen in Nederland recht op rechtsbijstand, ook als het inkomen laag is. Voorwaarde is dan wel dat de verzekerde een zaak heeft waarbij er een gerede kans is dat hij deze met behulp van de rechtsbijstandverzekering zal winnen.

Zelf verzekeringen voor rechtsbijstand vergelijken