Groene of grijze energie? - Checkenbespaar.nl

Groene of grijze energie?

26/09/2016 Verschil groene en grijze energie

Kiezen voor groene of voor grijze energie? Het maakt voor de kwaliteit van stroom niets uit. Eenieder herinnert zich de reclame van ‘stroom dat niet goed meer is.’ Het is dus belangrijk te weten dat stroom gewoon stroom is, ongeacht of deze groen of grijs is.

Met groene stroom bedoelen we stroom dat op een milieuvriendelijke manier is opgewekt, of een energieleverancier die een positieve bijdrage aan het milieu levert voor de verkochte energie.
 
 

Wat is grijze energie

Grijze energie is milieubelastende energie. Dit houdt in dat er bij het opwekken van deze energie schadelijke stoffen voor het milieu worden gebruikt. Deze stoffen noemen we fossiele brandstoffen, zoals bijvoorbeeld kosten of gas. Kernenergie is daarnaast ook een vorm van grijze energie.

Bij de productie van grijze energie komt veel koolstofdioxide (CO2) vrij. Deze stof heeft een negatief effect op ons milieu en het klimaat. Daarnaast is de productie van stroom doormiddel van kernenergie omstreden. Tijdens het productieproces ontstaat radioactief kernafval, dat lang onder de grond moet worden opgeslagen. Iedere klant die geen bewuste keuze voor groene energie maakt, krijgt grijze energie geleverd.

 

Wat is groene energie?

Groene energie is duurzame energie. De energie wordt opgewekt uit bronnen die onuitputtelijk zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de wind, de zon of om waterkracht. Onder duurzame energiebronnen verstaan we bijvoorbeeld aardwarmte, biomassa, water, wind en de zon.

Bij het produceren van groene energie is de uitstoot van CO2 aanzienlijk lager. Daardoor komen er minder schadelijke stoffen in de natuur terecht. Met de aanschaf van groene energie helpt de consument dus een handje mee aan een beter milieu.

 

Energielabel

De overheid heeft een energielabel in het leven geroepen voor gas en energie. Hoewel de productie van gas altijd schadelijk voor het milieu is, kan de producent toch een groene energie label krijgen. De uitstoot van CO2 kan bijvoorbeeld worden gecompenseerd door de leverancier. Bijvoorbeeld door bossen aan te planten. Wie dus een milieubewuste keuze wil maken, kiest voor groene energie. Een producent van elektriciteit of gas krijgt altijd een energielabel, waaraan te zien is hoe groen de leverancier produceert. Dit helpt bij het energie vergelijken. Met het certificaat weet de consument beter dat hij daadwerkelijk groene energie koopt.

Groene Energie Vergelijken