Student en rechtsbijstandverzekering: Waarom afsluiten?

Student en rechtsbijstandverzekering

02/12/2016 Studenten rechtsbijstand verzekering vergelijken

Als student is het mogelijk dat je een rechtsbijstandverzekering nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je een geschil hebt met je hogeschool of universiteit en daar protest tegen aan wilt tekenen. Je voelt je onterecht behandeld en wilt daarom bezwaar maken bij de onderwijsinstelling.

Hiervoor heeft de student meestal juridisch advies nodig. Dit advies komt meestal vanuit de rechtsbijstandverzekering. De kosten van de rechtsbijstand en het bezwaarproces komen dan namelijk voor rekening van de verzekerde.
 
 

Situaties die gedekt worden door rechtsbijstandverzekering

Het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering als student kan zeker lonen. Meer dan eens raken studenten en onderwijsinstellingen met elkaar in de clinch over bijvoorbeeld het onderwijsrecht, het huurrecht (op kamers) of met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Als men studievertraging oploopt door bijvoorbeeld een chronische ziekte of een ingrijpende gebeurtenis, komt de student in aanmerking voor een extra studiebeurs. Daarnaast kun je bezwaar aantekenen tegen het Bindend Studieadvies. Dergelijke bezwaren vallen onder het onderwijsrecht. Om aanspraak te maken op dat recht, sta je sterker als je juridische bijstand middels de rechtsbijstandverzekering krijgt.

Als huurder kun je uiteraard ook problemen krijgen met je verhuurder. Bijvoorbeeld als je kamerovereenkomst opeens wordt opgezegd. Of als de verhuurder sleutelgeld vraagt of opeens steeds je kamer binnen komt wandelen. Dat noemen we aantasten van het woongenot en daarmee kan een procedure opgestart worden. Meestal gaat het hier om complexe materie waarvoor juridische hulpverlening noodzakelijk is.

 

Dienst Uitvoering Onderwijs

Daarnaast kun je niet alleen verzeild raken in problemen met de onderwijsinstelling of de huurbaas, maar ook met de instantie waar het geld vandaan komt. De meeste studenten krijgen een studietoelage van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Als je stopt met je studie, moet je dit geld terugbetalen. Er zijn echter redenen waardoor iemand in aanmerking komt voor kwijtschelden van de studieschuld. Of je wilt in aanmerking komen voor een extra jaar studietoelage. Als de student het niet eens in met DUO, kan hij het beste rechtshulpadvies inschakelen en een bezwaar aantekenen.

In dit soort situaties kan de rechtsbijstandverzekering helpen met juridisch advies. Vergelijk rechtsbijstandverzekeringen en sluit vervolgens een polis af. Als je al een rechtsbijstandverzekering hebt, zal de verzekeraar de kosten voor het gebruik van juridisch advies op zich nemen. Daarnaast worden meestal ook de proceskosten vergoed vanuit de verzekeraar.

Rechtsbijstandverzekering Vergelijken