veelgestelde-vragen-zorgverzekering-antwoord -

veelgestelde-vragen-zorgverzekering-antwoord

Veelgestelde vragenTerug naar overzicht


Algemeen
Is een zorgverzekering verplicht?

Het is verplicht om in Nederland ten minste over een basisverzekering te beschikken. De wet kent enkele uitzonderingen, waaronder militairen in actieve dienst (verzekerd via SZKV) en mensen met gemoedsbezwaren zoals bijvoorbeeld geloofovertuiging.

Veelgestelde vragenTerug naar overzicht


Algemeen
Vanaf welke leeftijd is de zorgverzekering verplicht?

In Nederland is in de Zorgverzekeringswet (ZvWO) vastgelegd dat iedere inwoner vanaf 18 jaar een zorgverzekering (basispakket) moet beschikken. Tot je 18e ben je voor de zorgverzekering gratis meeverzekerd met je ouders of wettelijke verzorgers.

Veelgestelde vragenTerug naar overzicht


Algemeen
Wat is een basisverzekering?

De basisverzekering dekt de meest voorkomende medische kosten, zoals vastgelegd in de basispakketten. De inhoud van het basispakket wordt door de overheid vastgelegd en is bij iedere verzekeraar gelijk.

Het basispakket vergoedt veelgebruikte zorg, geneesmiddelen en hulpmiddelen. Andere zaken, zoals fysiotherapie, tandheelkunde en alternatieve zorg vallen normaliter niet onder het basispakket en kunnen aanvullend verzekerd worden.

Veelgestelde vragenTerug naar overzicht


Algemeen
Waar kan ik de volledige inhoud van het basispakket bekijken?

Op de website van de Rijksoverheid leest u de volledige inhoud van het basispakket.

Veelgestelde vragenTerug naar overzicht


Algemeen
Zijn de premies voor de basisverzekeringen gelijk bij elke verzekeraar?

Er kan sprake zijn van prijsverschillen tussen de verschillende verzekeraars. Dit kan verklaard worden door een uiteenlopend serviceniveau van verzekeraars en in hoeverre zelf gekozen kan worden voor een zorgverlener (vrije zorgkeuze).

Veelgestelde vragenTerug naar overzicht


Algemeen
Is er sprake van een medische selectie voor de zorgverzekering?

Bij het afsluiten van een basisverzekering geldt geen medische selectie, maar bij het afsluiten van een aanvullende verzekering kan er wel een medische selectie plaatsvinden. Aangezien de aanvullende dekkingen niet door de overheid zijn vastgesteld, mogen de zorgverzekeraars hierdoor eisen stellen aan de mensen die een aanvullende zorgverzekering willen afsluiten. Er is vaak geen sprake van een keuring, wel dienst er een vragenlijst in te vullen of een tandartsverklaring te worden afgegeven.

Veelgestelde vragenTerug naar overzicht


Overig
Aanvullende verzekering nodig of niet nodig?

Mensen die gezond zijn en weinig tot geen zorg nodig hebben, hebben geen aanvullende zorgverzekering nodig. In de basisverzekering wordt immers alle noodzakelijke zorg vergoed.

Het is je eigen keuze hoeveel zekerheid je wenst en wat je daarvoor wilt betalen. Als je veel sport en het risico op blessures groot is, kan een verzekering voor fysiotherapie handig zijn. Als je kinderen hebt die misschien een beugel moeten, dan is het verstandig een aanvullende verzekering voor orthodontie te nemen. Reken van tevoren uit of de kosten van bijvoorbeeld de fysiotherapeut opwegen tegen de premie die je in een jaar betaalt.

Bij twijfel kun je ook het geld – dat je uitspaart door geen aanvullende zorgverzekering te nemen – opzij zetten voor het geval je toch aanvullende zorg nodig hebt.

Veelgestelde vragenTerug naar overzicht


Overig
Wat is het eigen risico in 2015?

Het eigen risico wordt per 2015 verhoogd naar €375.

Veelgestelde vragenTerug naar overzicht


Overig
Ik ben chronisch ziek, kan het eigen risico dan gecompenseerd worden?

De Compensatie eigen risico (Cer) is afgeschaft. wordt per 2015 afgeschaft. Net als de algemene tegemoetkoming Wtcg. In plaats van de Wtcg en de Cer, gaat de gemeente ondersteuning op maat bieden. De gemeente kan u ondersteunen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de bijzondere bijstand.

Veelgestelde vragenTerug naar overzicht


Overig
Wanneer heb ik recht op een zorgtoeslag?

Om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag moet je 18 jaar of ouder zijn, een zorgverzekering op je naam hebben staan en jouw jaarinkomen mag niet hoger zijn dan €30.939.

De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van je inkomen. De maximale toeslag bedraagt 88 euro per maand.

Veelgestelde vragenTerug naar overzicht


Overig
Tot wanneer kan ik overstappen?

Als je wilt overstappen naar een andere zorgverzekeraar dan is dit mogelijk tot en met 31 december. Anders blijft je huidige verzekering doorlopen.

Veelgestelde vragenTerug naar overzicht


Overig
Kan ik mijn nieuwe zorgverzekering annuleren?

Als je toch niet tevreden bent met de keuze van je zorgverzekeraar, dan kun je binnen een termijn van 14 dagen je zorgverzekering annuleren. Dit is een zogenaamde ‘afkoelingsperiode’. Check bij jouw verzekeraar hoe je de verzekering kunt annuleren.

Veelgestelde vragenTerug naar overzicht


Overig
Ik kom uit het buitenland, moet ik dan ook tot 1 januari wachten voordat ik me kan verzekeren?

Nee, als je onverzekerd in Nederland bent, dan kun je op elk moment een basis zorgverzekering afsluiten. Zodra je weer een Nederlands ingezetene bent is het zelfs verplicht om zo snel mogelijk een basis zorgverzekering af te sluiten.

Vergelijk alle
Zorg aanbieders

Op zoek naar de beste zorgverzekering?

Check eenvoudig de premies en bespaar nu.

Vanaf €80 p.m.